ДНЗ Первомайський ППЛ

ДНЗ Первомайський ППЛ

вул. Корабельна 20/2, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55200

 
Первомайський професійний промисловий ліцей готує кадри кваліфікованих робітників за інтегрованою професією: код 7422 "Столяр”, код 7124 "Тесляр”.

Навчанню на другому ступені в ліцеї за професією притаманні теоретична та практична завершеність, надбання учнями високого рівня професійних умінь та навичок і відповідно до цього випускникам, що успішно завершили навчання на основані заключного контролю присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник”.

Випускники ліцею користуються попитом на регіональному ринку праці серед підприємств різної форми власності. Серед підприємств, які надають місця для виробничого навчання учнів та виробничої практики на виробництві та на яких працюють випускники училища ФОП "Сисоєв Ігор Анатолійович” (переробка деревини, виробництво меблів), ФОП "Гоцько Ігор Петрович”, (переробка деревини, будівельні вироби), ФОП Літвиненко Олександр Анатолійович (переробка деревини, будівельні вироби), СПД "Давидов Василь Давидович” (переробка деревини, виробництво меблів).

В м. Первомайську та прилеглих районах Миколаївської області немає навчальних закладів, які готують кадри кваліфікованих робітників за
деревообробною галуззю та професіями "Столяр Тесляр ”.
     
Працевлаштування випускників ПТУ-22 за професією: "Столяр Тесляр” складає:
 
Професія "Столяр Тесляр 2008 2009 2010 2011 2012
Кількість випускників 26 22 30 21 29
Працевлаштовано випускників 12 20 22 18 24
 

Підготовку кадрів кваліфікованих робітників за професією: "Столяр Тесляр” зацікавить випускників базової середньої школи і підвищить престиж навчального закладу в регіоні; інтеграція професій підвищує конкурентоспромож-ність випускника училища на регіональному ринку праці та буде сприяти задоволенню потреб роботодавців.

 

       До участі в конкурсі до зарахування в ліцей за професією : "Столяр Тесляр” допускаються молодь, яка має базову середню освіту, вік до вступу 16 років, за умови, що в період навчання в ліцеї одночасно здійснюється навчання у вечірній школі і на день закінчення училища отримує атестат про повну середню освіту, та не має медичних протипоказань до професії : "Столяр Тесляр” . Випускники ліцею які успішно завершили навчання за професією і їм присвоєно кваліфікаційний рівень "каліфікований робітник” мають пільги при вступі в вищі навчальні заклади за галуззю деревообробного та меблевого виробництва.

В училищі наявна матеріально-технічна база професії, яка включає необхідні кабінети, майстерні, кадри кваліфікованих викладачів, майстрів виробничого навчання, налагоджено зв'язок з виробництвом, учні забезпечені місцями для виробничого навчання на виробництві та виробничої практики, праця на виробництві відбувається на сучасному обладнанні та за сучасними технологіями.
 
Навчання буде організовано відповідно до вимог нових державних стандартів професійно-технічної освіти, забезпечено кадрами кваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання, сучасною матеріально-технічною базою.
   
Для проведення навчання відповідно до вимог нових державних стандартів професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професій: ДСПТО 7422.2.000000-2006 код 7422 "Cтоляр”, ДСПТО 7124.2.F45064 – 2006 код 7124 "Тесляр” розроблено навчальні плани і програми за предметами загально-професійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки. Оснащено кабінети технології столярних та теслярських робіт, матеріалознавства, кабінети електротехніки, основ галузевої економіки, технічного креслення, охорони праці; слюсарна майстерня, столярна механычна майстерня та столярна майстерня для ручних та складальних робіт. Майстерні обладнано необхідним обладнанням, верстатами, робочими місцями та робочими постами в достатній кількості, іншими пристосуваннями та навчальними посібниками.  Викладачі і майстри мають відповідну базову освіту і та професійно-педагогічну кваліфікацію.
   
Викладачі та майстри приділяють велику увагу формуванню знань, вмінь і навичок в учнів. Застосовуються поновлена структура учбового процесу при навчанні та засвоєнні знань, умінь, навичок учнів, сучасні методи навчання, активно розвиваються самостійні практичні і розумові дії учнів. На уроках виробничого навчання застосовуються спеціалізовані верстати, зразки столярних виробів та типових стандартних вузлів, обладнання для механізації робіт, зразки виробів, які виготовлені учнями в період виробничого навчання на виробництв та виробничої практики.