ДНЗ Первомайський ППЛ

ДНЗ Первомайський ППЛ

вул. Корабельна 20/2, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55200

ЗАТВЕРДЖЕНО
             Наказ директора
 ДНЗ ПППЛ від 15.01.2015р. № 11
 

ПОРЯДОК
роботи з повідомленнями, що надходять за  телефоном довіри
до ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей»

І. Загальні положення
1.1.   Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри до ДНЗ «Первомайський ППЛ» (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,в засобах масової інформації».

1.2.  Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей» (далі – ліцей) при отриманні, опрацюванні перевірці, узагальненні та обліку інформації, яка надходить від фізичних осіб (далі – заявник) за телефоном довіри ліцею за абонентським номером (05161) 3-21-16.

1.3.   Телефон довіри ліцею працює з 08.00 до 12.00 годин та  з  12.45 до 17.00 годин щоденно з понеділка по четвер, в п’ятницю до 15.45 годин.

1.4.  Заявник  може  звернутися   за  телефоном   довіри   ліцею   для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 08.00 до 17.00 годин (у п’ятницю – з 08.00 до 15.45 годин).

1.5.  Інформація про номер телефону довіри ліцею та  порядок  його роботи розміщується на інформаційному стенді ліцею, у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ліцею.
   
ІІ. Прийняття, облік і опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри ліцею
 
2.1. Прийняття облік і опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри ліцею (далі – повідомлень), узагальнення інформації про результати розгляду цих повідомлень здійснюються секретарем.

2.2.   Уповноважена     особа    при    прийнятті    повідомлень    пропонує  заявникові надати:
- інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, адресу, контактний телефон);
- іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

2.3.   Під    час   проведення    телефону   довіри   ліцею    обробка  
персональних  даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.4.   Відповідальна   особа    має    право   зв’язатися   в   разі   потреби із заявником для уточнення інформації.

2.5.   Небажання      заявника     надати      інформацію    про   себе    не є  підставою для відмови в прийнятті його повідомлення. При цьому відповідальна особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян».

2.6.  При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу ліцею. Реєстрація  та   розгляд   письмових   звернення   громадян    здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях   незалежно  від   форм   власності,    в  засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (із змінами).

2.7.   Відомості    про   заявника   та   порушене  ним  питання   вноситься   до бланку телефону довіри ліцею.
 
 Директор ДНЗ ПППЛ                                                                             О.І.Кокоша
     


Додаток
 до Порядку роботи  з повідомленнями,
що надходять за телефоном довіри
ДНЗ «Первомайський ППЛ»
(пункт 2.7)
Бланк телефону довіри ліцею 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ, НАУКИ   ТА   МОЛОДІ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей» 
«ТЕЛЕФОН ДОВІРИ»

 


 

 

 

 


Громадянин
(ПІБ повністю)

 

 

Повна адреса, телефон

 

 

Соціальний стан, категорія

 

 

Питання